Miljö & hållbarhet

Alewalds Miljöpolicy

Vårt mål på Alewalds är att få fler människor att upptäcka ett aktivt uteliv och få njuta av vår fina natur. Om vi skall ha en natur kvar att njuta av i framtiden behöver vi som företag bidra med att fortsätta arbetet med att erbjuda våra kunder produkter på ett ansarsfullt sätt för människor, djur och miljö.

Vår filosofi är att genom att erbjuda våra kunder produkter med hög kvalitet kommer dessa produkter att kunna användas länge och på så sätt minska miljöpåverkan.

Våra säljare är experter på material och kan guida kunderna att göra det miljömässigt bästa valet för just dem. Vi utbildar även gärna våra kunder hur de på bästa sätt skall vårda produkten de köpt av oss. Vid behov hjälper vi även till att reparera trasiga produkter. På så sätt hjälps vi åt att förlänga livslängden på de produkter vi säljer, vilket minskar miljöpåverkan.

I alla delar av vårt dagliga arbete ska vi agera på ett moraliskt och etiskt korrekt sätt med hänsyn tagen till natur, lagstiftning och miljö.

Vi källsorterar plast, pantburkar/PET-flaskor, glas, papper, kartong, batterier, ljuskällor, metall och restprodukt vid vallning av skidor. Sorteringskärl finns på flera ställen i våra butiker.

Vi använder miljöanpassat kontorspapper och re-cirkulerar tonerkassetter.

I huvudsak arbetar vi efter en digital ledstjärna, pappersutskrifter undviks i möjligaste mån. Dubbelsidig utskrift är ett förstahandsval och begagnade papper används om möjligt.

Vi arbetar med etablerade och seriösa distributörer när det gäller distribution av våra webbshopspaket.

Vi åker kommunala transportmedel, i största möjliga mån, till och från möten med leverantörer och samarbetspartners samt vid externa sammankomster.

Får vi några reklamationer att disponera så skänker vi dem till välgörande ändamål.

Vi använder miljövänliga städprodukter, i största möjliga mån.

Våra påsar: För att skona miljön är våra påsar, som vi har i butiken, framställda av 100 % återvunnen LD-PE plast och tillverkade i Skandinavien. Denna plast innehåller inga tungmetaller eller liknande ämnen som är skadliga för miljön. Vid förbränning omvandlas LD-PE till koldioxid och vatten. Varför vi har valt återvunnen plast i våra påsar i stället för papperspåsar är för att en plastpåse väger cirka ¼ av en papperspåse och blir i transport till butiken en pall med påsar i stället för 5 (om vi valt papperspåsar). På så sätt minskar vi på transporter och utsläpp. Vi följer naturligtvis utvecklingen och växlar gärna över till bättre alternativ när det finns.

Alewalds hållbarhetspolicy

Som en av Sveriges äldsta sportbutiker har vi på Alewalds under lång tid byggt upp ett gott rykte som seriös sportoch friluftshandlare i Stockholm och Uppsala. Detta medför ett fortsatt stort ansvar att driva företaget framåt på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Vårt mål är att få fler människor att upptäcka ett aktivt uteliv och kunna njuta av vår fina natur. Om våra kunder skall ha en natur kvar att njuta av i framtiden, behöver vi som företag bidra med att fortsätta arbetet med att erbjuda våra kunder produkter på ett ansarsfullt sätt för människor, djur och miljö.

Alewalds ska bidra till en hållbar utveckling genom att:

Agera på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt sunt vis.

Bidra till ett mer hållbart samhälle och bättre folkhälsa genom att de produkter vi erbjuder förstärker viljan till att vistas utomhus året runt (i dag och för kommande generationer).

Hushålla med såväl pengar som miljö och i möjligaste mån undvika ämnen och material som är skadliga för människor, djur och/eller miljö.

Beakta kort-och långsiktiga hållbarhetskonsekvenser vid investeringsbeslut och val av leverantörer.

Arbeta med seriösa leverantörer som sedan länge har etablerade miljö- och hållbarhetsstrategier.

Sälja produkter med hög kvalitet, som skall hålla länge.

Utveckla hållbara relationer med leverantörer och aktivt ställa krav gällande miljöfrågor och god affärssed.

Ställa krav på att alla våra leverantörer följer de strikta och rekommenderade begränsningarna enligt EU:s kemikalielagstiftning REACH.

Värna om jämnställdhet och kompetensutveckling för alla våra medarbetare samt säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö som präglas av respekt och förtroende.

Bedriva en verksamhet som kännetecknas av en hållbar resursoptimering.

Alewalds Kvalitetspolicy

Alewalds har ingen egen produktion av produkter, vi erbjuder färdiga produkter från världens ledande varumärken/leverantörer inom så väl friluftsliv som produkter för vardagsbruk, längdskidåkning och långfärdsskridskoåkning.

Vi sätter ett stort värde i att enbart samarbeta med seriösa leverantörer som sedan länge har etablerade miljö- och hållbarhetsstrategier.

Vi ska vara kundernas förstaval

Allt det vi erbjuder i våra butiker ska vara bra referenser för framtida val hos våra kunder. Vi ska erbjuda sådana produkter som med sin kvalitet stämmer överens med våra kunders önskemål och krav.

Vi ska sätta kunden i fokus

Vår uppgift är att vid varje tillfälle tillgodose kundernas behov genom de produkter vi erbjuder. Vi ska därmed vara flexibla och anpassningsbara och i möjligaste mån tillgodose kundernas behov på både kort och lång sikt.

Vår verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet i alla led

Vi ska ställa höga krav på både oss själva och våra leverantörer. Bra samarbeten och kvalitet i alla led är en förutsättning för att vara kvar på den nivå där vi vill befinna oss. Kvalitetsstyrningen, vid såväl inköp som rådgivning till kund, ska fungera på alla plan med stöd från företagsledningen.

Vi ska bli ännu bättre

Vi ska dra nytta av våra erfarenheter och alltid arbeta för att bli bättre. I detta ingår att ta vara på såväl återkoppling från våra kunder som rekommendationer från våra leverantörer samt efterlevnad av denna input för att stärka vårt erbjudande och våra rekommendationer.  

Vi ska vara stolta över det arbete som vi utför

Vårt fokus på kvalitet, samarbete, flexibilitet och nöjda kunder ska leda till engagemang och stolthet hos samtliga medarbetare.

Vi ska ha kompetenta, motiverade och ansvarsfulla medarbetare

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och ha de mest kompetenta och motiverade medarbetarna inom vårt affärssegment. Vi ska se till att rätt person är på rätt plats i alla lägen, både på ”golvet” i butikerna som i administrationen och vår webbshop. Anställda på alla nivåer ska vara kvalificerade för det arbete som de utför och ska vara ansvariga för att den önskade kundupplevelsen/-nyttan uppnås.

Vi ska vara lagspelare och ta hand om varandra

Medarbetarna är Alewalds viktigaste resurs. Vi ska därför alltid eftersträva att ha en säker och bra arbetsmiljö där de anställda trivs och ges möjlighet till kompetensutveckling. Varje individs bidrag är viktig för helheten och ska uppmärksammas. Vi ska uppträda ärligt mot varandra. 

Material

På Alewalds sätter vi högt värde på att endast sälja högkvalitativa produkter som skall hålla länge. Detta säkerställer vi genom att samarbeta med seriösa leverantörer som har sedan länge etablerade miljö- och hållbarhetsstrategier. Därför har vi tagit fram några punkter kring material som är viktiga för oss att följa: Dun: Alla produkter som vi säljer som innehåller dun (t.ex. jackor och sovsäckar) skall vara RDScertifierade (Responsible Down Standard). Denna standard säkerställer att djuren behandlas med värdighet genom hela leverantörskedjan och förbjuder att dun plockas från levande fåglar samt tvångsmatats.

Päls: På Alewalds säljer vi inga produkter med äkta päls.

Angora: Vi tillåter inte angorakaninull i vårt sortiment.

Ull: På Alewalds gillar vi ull eftersom det är en naturprodukt med utmärkta egenskaper. Ullen är naturligt temperaturreglerande, värmer i fuktigt tillstånd och du kan använda plagget flera dagar utan att det luktar svett (oftast räcker det att vädra plagget så är det som nytt igen, vilket minskar miljöpåverkan då det inte behöver tvättas i maskin lika ofta som andra plagg).

På Alewalds säljer vi många ullprodukter från Ivanhoe, som är ett svenskt varumärke med 90 % av sin produktion i deras fabrik i Gällstad. Många av deras plagg är gjord av kokad/filtad ull som är Blue Sign certifierat och 100 % mulesing free (mulesing är ett ingrepp som utförs på får för att förhindra att de drabbas av flugangrepp).

På Alewalds säljer vi underställ som främst är gjorda i merinoull. Denna ull passar extra bra till underkläder då de upplevs mjuka, sköna och klifria. Alla våra merinoullprodukter är av högsta kvalitet och mulesingfria. Merinoullen från de märken vi säljer (bland annat Icebreaker, Aclima, Janus och Houdini) kommer främst från Nya Zeeland och är strikt kontrollerad av de seriösa leverantörer vi valt att samarbeta med.

Fleece: Vi köper bara in fleece-produkter av bästa kvalitet för att säkerställa lång livslängd på plagget, och även för att minska utsläpp av mikroplast i naturen.