Integritetspolicy

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss på Alewalds. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter vi samlar in lagras och hanteras tryggt och säkert och i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR, som gäller från 25 maj 2018. Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför, samt om dina rättigheter.

Alewalds kan göra ändringar i integritetspolicyn. Om väsentliga ändringar görs kommer du att informeras i god tid via e-post. Den nya versionen blir gällande när den görs tillgänglig på www.alewalds.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Alewalds Sport AB, med organisationsnummer 556066-2305, Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm, agerar som personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som listas längre ner.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan härledas till en person. Det kan exempelvis vara namn, e-postadresser, personnummer eller mobilnummer.Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla avtal/ändamål eller så länge som lagen kräver. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter så att de inte längre kan kopplas till dig.

Hur vi skyddar och lämnar ut dina personuppgifter

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, för att skydda dina personuppgifter samt för att säkerställa att behandling sker enligt lag.

Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part. Samarbetspartners som hanterar personuppgifter för Alewalds räkning och enligt våra instruktioner (exempelvis IT-leverantörer, tryckerier, nyhetsbrevsleverantör och transportföretag) har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med oss. Därför kan vi garantera att dina uppgifter hanteras korrekt, tryggt och säkert. Vi delar personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga när det krävs eller när vi är skyldiga att göra det på grund av lagen (exempelvis företag som erbjuder betallösningar och statliga myndigheter). När dina uppgifter delas med dessa gäller det företagets personuppgiftshantering och integritetspolicy.

Dina rättigheter

Givetvis är det du som bestämmer över din data och vad vi får göra med den. Du har alltid rätt att få reda på om vi behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter vi hanterar och hur vi behandlar dem. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har rätt att begära att raderas ur våra register eller rätt att begära begränsning av dina uppgifter. Du har rätt att kräva att dina personuppgifter flyttas från oss till annan personuppgiftsansvarig. Du har också alltid rätt att invända mot vår behandling (inklusive att invända mot vår direktmarknadsföring) av dina personuppgifter om du inte tycker att vi behandlar dem korrekt.  

Du kontaktar oss på gdpr@alewalds.se för alla frågor kring GDPR. Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina uppgifter på ett olagligt sätt kan du anmäla detta till Datainspektionen.

Personuppgiftsbehandlingar

Nedan kan du se vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem.

När du besöker alewalds.se samlar vi in uppgifter om dina aktiviteter. Detta omfattar vilka länkar du klickar på, vilka sidor du besöker, vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information.  Informationen hämtas in automatiskt med hjälp av så kallade cookies eller med hjälp av tjänster från tredje part. Cookies används bland annat för att ge dig en bättre och smidigare upplevelse på webbsidan. 

Gällande information som du delar offentligt eller information som ingår i din profil som tillhör sociala nätverk (till exempel Facebook) och som du tillåter nätverket att dela med oss - se respektive socialt nätverks webbsida för att läsa mer om hur dina uppgifter hämtas in och vilka rättigheter du har att begränsa detta.

Hantering av köp via alewalds.se

Personuppgifter används för att kunna hantera köp via alewalds.se.

Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, eventuellt kundnummer, IP-adress, betalningsuppgifter, köp- order- och användningshistorik.

Behandlingar som utförs: Identifikation av kunden. Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen). Hantering av betalning (exempelvis inhämtning av kreditupplysningar via Klarna). Ev hantering av reklamations- och garantiärenden.

Lagringsperiod: Tills köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om max 42 månader därefter i syfte att kunna hantera reklamations- och garantiärenden. För stamkundsmedlemmar är lagringstiden enligt ”Stamkundsklubben – hantering av bonus”. 

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. 

Marknadsföring av våra produkter och tjänster till icke stamkundsmedlemmar

Personuppgifter används för att marknadsföra våra produkter och tjänster.

Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder, bostadsort, IP-adress, köp- order- och användningshistorik.

Behandlingar som utförs: Direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande digitala kanaler för kommunikation samt via post. Visa relevanta produktrekommendationer och påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar.

Lagringsperiod: Uppgifterna tas bort senast 12 månader räknat från din senaste aktivitet (tex när du senast gjorde ett köp, öppnade och klickade på en länk i vårt nyhetsbrev).

Laglig grund: Berättigat intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster.

Stamkundsklubben - administration av medlemskap

Personuppgifter används för att administrera medlemskap och upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter i vårt register samt säkerställa identitet.

Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, kundnummer (telefonnummer), personnummer samt köphistorik. 

Behandlingar som utförs: Upprätthållande av korrekta och uppdaterade uppgifter. 

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas.

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i vår stamkundsklubb. 

Stamkundsklubben - hantering av bonus

Personuppgifter används för att hantera bonuspoäng och beräkna bonus.

Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, kundnummer (telefonnummer), personnummer samt köphistorik. 

Behandlingar som utförs: Registrering och beräkning av bonuspoäng baserat på köp. Administrera bonuscheckar. Kommunikation kring bonus. Utskick av bonuscheckar. Identifikation vid inlösande av bonuscheck.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas.

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i vår stamkundsklubb.  

Stamkundsklubben – förmåner och erbjudanden

Personuppgifter används för att kunna hantera förmåner och erbjudanden.

Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, kundnummer (telefonnummer), personnummer samt köphistorik.

Behandlingar som utförs: Skapandet av personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration och förmåner samt inbjudningar till event, VIP-kvällar och föreläsningar. Utskick via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande digitala kanaler för kommunikation samt via post. Visa relevanta produktrekommendationer och påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas.

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i vår stamkundsklubb.

Kundtjänstärenden

Personuppgifter används för att hantera kundtjänstärenden.

Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, ev kundnummer, köp- och orderhistorik och annan ärenderelaterad information (t ex information som lämnats vid kontakter med vår kundtjänst).

Behandlingar som utförs: Kommunikation och besvarande av frågor i butik, via telefon, e-post eller digitala kanaler. Utredning av kundtjänstärenden.

Lagringsperiod: Till dess att ärendet är avslutat.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Alewalds och kundens berättigade intresse av att hantera kundtjänstärendet.

Reklamationer

Personuppgifter används för att kunna hantera reklamationer.

Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, ev kundnummer, köp- order- och användningshistorik och annan ärenderelaterad information (t ex information som lämnats vid kontakter med vår kundtjänst).

Behandlingar som utförs: Kommunikation och besvarande av frågor i butik, via telefon, e-post eller digitala kanaler. Identifiering. Utredning av reklamationer.

Lagringsperiod: Till dess att ärendet är avslutat.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Alewalds och kundens berättigade intresse av att hantera reklamationen.

Bokning av personlig shopping

Personuppgifter används för att boka personlig shopping.

Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ev kundnummer och annan information som lämnats (t ex önskemål kring den personliga shoppingen). 

Behandlingar som utförs: Mottagande av bokningar, om- och avbokningar. Utskick av bokningsbekräftelser. Kommunikation med kunden i butik, via e-post, telefon eller SMS kring den personliga shoppingen.

Lagringsperiod: Till dess att tjänsten är levererad.

Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtalet. 

Utlottningar och tävlingar

Personuppgifter används då kunden deltar i utlottningar och tävlingar.

Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan information som kunden lämnat (t ex information om hur man har hittat till Alewalds eller ett tävlingsbidrag).

Behandlingar som utförs: Mottagande av deltagande i en utlottning eller tävling. Alewalds utser en vinnare i en utlottning eller tävling samt förmedlar vinsterna. Kommunikation till deltagare och vinnare i utlottning eller tävling.

Lagringsperiod: 3 månader efter att tävlingen är avslutad och vinsterna är uthämtade. 

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Alewalds och kundens berättigade intresse av att genomföra och delta i tävlingen.

Verkstadsjobb

Personuppgifter används för att utföra verkstadsjobb.

Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ev kundnummer och annan information som lämnats (t ex längd, vikt och pjäxstorlek vid montering av bindning på skidor och skridskor).

Behandlingar som utförs: Mottagande av beställning av verkstadsjobb.

Kommunikation med kunden via e-post, telefon eller SMS kring verkstadsjobbet. Utskick via SMS när verkstadsjobbet är slutfört.

Lagringsperiod: Till dess att tjänsten är utförd.

Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtalet.

Utvärdera, utveckla och förbättra vår verksamhet och våra produkter och tjänster

Personuppgifter kan användas för att vi ska bli bättre och för att kunna ge dig bättre erbjudanden t ex vad gäller vårt sortiment eller de tjänster vi tillhandahåller.

Kategorier av personuppgifter: Köp-, order- och användningshistorik, ålder, bostadsort, korrespondens och feedback kring våra produkter och tjänster, uppgifter om hur vår webbplats och andra digitala kanaler används eller uppgifter om kunders enheter och tekniska inställningar.

Behandlingar som utförs: Göra tjänster mer användarvänliga, tex ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används i våra digitala kanaler. Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser. Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment. Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser. Ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar av butiker och lager. Ge kund en möjlighet att påverka det sortiment som vi tillhandahåller. Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för våra besökare och kunder generellt.

Lagringsperiod: För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål. Personuppgifter som vi inte har använt under en period om 36 månader kommer vi att ta bort eftersom vi då inte längre bedömer att dina personuppgifter är nödvändiga. Självklart vidtar vi åtgärder för att skydda din integritet. När vi utför analyser baserat på dina personuppgifter kommer vår medarbetare som utför analysen inte veta att personuppgifterna tillhör dig även om vi skulle kunna göra kopplingen till dig baserat på uppgifter som vi har i ett annat system.

Laglig grund: Vårt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra vår verksamhet och våra produkter och tjänster.

Förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Personuppgifter behandlas för att förhindra, förebygga och utreda brott i form av stölder eller skadegörelse mot företaget. Kamerabevakning används i våra butiker för att förhindra, förebygga och utreda brott samt för att skapa trygghet för våra kunder och anställda.

Kategorier av personuppgifter: Bilder från kamerabevakning. Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, tex IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.

Behandlingar som utförs: Kamerabevakning sker löpande. Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på webbanvändarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt företagets användarvillkor. Skydda och förbättra företagets IT-miljö mot angrepp och intrång.

Lagringsperiod: Bilder från kamerabevakning sparas i 2 veckor. Data sparas från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Alewalds kunder och anställdas berättigade intresse av säkerhet och trygghet.

Uppfylla rättsliga förpliktelser

Personuppgifter behandlas för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Ett sådant krav kan t ex vara att ett bokföringsunderlag som innehåller en personuppgift måste sparas i sju år enligt bokföringslagen.

Kategorier av personuppgifter: Personuppgifter som behandlas kan vara t ex namn, kontaktuppgifter, korrespondens mm.

Behandlingar som utförs: Behandlingar som utförs kan vara t ex arkivering av räkenskapsmaterial.

Lagringsperiod: Så länge den rättsliga förpliktelsen kvarstår.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Anmälan till evenemang

Personuppgifter används då man anmäler sig till något av våra evenemang.

Kategorier av personuppgifter: Namn, e-postadress och telefonnummer.

Om cookies

På vissa delar av Alewalds webbplats används cookies för att ge användaren tillgång till extra funktioner, t.ex. den inloggade delen av webshopen. Om du inte accepterar användning av cookies kan du inte fullt ut utnyttja Alewalds hemsida.

Webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. På grund av den teknik som används på vissa delar av Alewalds webbplats fungerar dessa delar av webbplatsen inte utan cookies. 

Behandlingar som utförs: Kommunikation till deltagare före, under och uppföljning efter evenemanget.

Lagringsperiod: Tills evenemanget är utfört och för en tid om max 3 månader därefter i syfte att utvärdera evenemanget. 

Laglig grund: Samtycke. Behandlingen är nödvändig för att utvärdera och förbättra våra evenemang.

Integritetspolicyn version: 24 maj 2018.