Guide: så ställer du in din ryggsäck

Guide: så ställer du in din ryggsäck

När det är dags att välja ryggsäck är det viktigt att inte förhasta sig. Ryggsäcken skall ju de facto belasta och ha direktkontakt med din kropp - kanske med 20 kg i packningen. Det är viktigt att axelremmar och höftbälten känns komfortabla och ligger an på ett optimalt sätt mot kroppen. Kroppens form och proportioner varierar mellan olika individer och det kan vara lite knepigt. Större ryggsäckars axelremmar och höftbälten är ofta möjliga att justera. Så här ställer du in din ryggsäck rätt.

När det är dags att prova olika modeller av ryggsäckar är det viktigt att ta sig tid och inte förhasta sig. Liksom vid valet av kängor är det viktigt att göra ett grundligt arbete. Ryggsäcken skall ju de facto belasta och ha direktkontakt med din kropp - kanske med 20 kg i packningen. Det är viktigt att axelremmar och höftbälten känns komfortabla och ligger an på ett optimalt sätt mot kroppen. Kroppens form och proportioner varierar mellan olika individer och det kan vara lite knepigt. Större ryggsäckars axelremmar och höftbälten är ofta möjliga att justera. En spegel kan vara av god hjälp i denna process. Då kan du exempelvis se om axelremmarna ligger an med hela ytan mot skuldrorna på ett bra sätt och inte "står på högkant".

inställning av axelremmar på ryggsäck

Här kommer några tips för att komma igång vid utprovning av större ryggsäckar:

  1. Börja med att lossa på tampar och spännen på höftbälte, axelremmar och toppstramare innan ryggsäcken tas på.
  2. Kryp in i axelremmarna, utan att dra åt dessa i denna fas, spänn fast höftbältet och positionera det på höftkammen så att höftbenets övre kant hamnar någon centimeter under höftbältets övre kant. Då befinner sig största delen av höftbenet inbäddat innanför höftbältet om du gjort rätt.  Allt annat i inpassningen underordnas det faktum att höftbältet först positioneras korrekt.
  3. Axelremmarnas infästning i ryggstycket är ofta justerbara i höjdled. Utgå från att positionera dessa i ett läge så att nämnda infästning hamnar ca 5-10 cm under skuldrans högsta punkt med ryggsäcken på. Dra åt axelremmarna och förhoppningsvis kommer de nu att ligga an med hela ytan och välva sig snyggt över axlarna. De bör med denna inpassning även vara tillräckligt långa så att de inte slutar precis i armhålan – då kommer spännet i änden av axelremmen eventuellt att skava och irritera. Optimalt är att axelremmen är så lång att du får in en handsbredd mellan armhålan och det spänne som avslutar själva polstringen i axelremmen.
  4. Stäng bröstremmens spänne som håller in axelremmarna. Detta reglage kan positioneras och flyttas i höjdled. Se till att det sitter ca 2-4 cm under kanten av bröstbenet, och framför allt - spänn inte denna rem för hårt! En nätt touch gör ändå stor nytta. Om detta spänne sitter för lågt och dras åt för hårt kan man få muskelkramp kring bröstet vilket är obehagligt.
  5. Nästa grej att kontrollera är att se om säckens bärsystem nu är lagom långt - om bärsystemet passar din rygglängd. Det är i högsta grad en fråga om proportioner. Toppstramarnas infästning i ryggsäcken skall hamna i en position ca 35-45 grader ovanför axelremmens högsta punkt ovanpå axlarna. Toppstramarnas funktion är att tighta till och stabilisera ryggsäcken mot ryggen och att medge flexibilitet beroende på terrängen. Går du i brant uppförsbacke lutar du dig framåt och då kan det vara skönt att slacka något på dessa spännen för att minska trycket på axlarna. Tvärtom i brant nedförsbacke – då kan det kännas tryggt att dra åt tamparna för att få bästa viktkontroll utan något vinglande. Om du köper ryggsäcken för kort kommer du inte att kunna nyttja de fördelar som toppstramarna erbjuder enligt exemplet ovan. 

Höftbälte på ryggsäck6. De spännen som finns på höftbältets yttersidor har en liknande funktion – drar man till dessa tampar dras ryggsäckens nedre del närmare kroppen för bästa balans och stabilitet. Och tvärtom – somliga upplever att de blir rörligare och följsammare om dessa spännen slackas något om du tar stora trappstegsliknande kliv vid gång i brant terräng. Detta är särskilt tydligt vid de konstruktioner vars höftbälten har en enpunktsupphängning mot ryggstycket. Går du på skidor och står inför en rejäl utförslöpa är det därför en bra idé att dra åt toppstramare och höftbältets sidostramare i syfte att optimera balansen. 

För att summera det hela: Lär dig att förstå ryggsäckens olika justeringsmöjligheter med dess olika spännen och remmar. Försök komma underfund med de olika funktionerna och effekten av en viss justering. Använd dig sedan av dessa möjligheter för att optimera din komfort vid vandringen. En annan terräng gör att du kan behöva ändra en tidigare inställning. Drar man för hårt i toppstramarnas remmar, samtidigt som axelremmarna är lite för löst spända, kan illusionen uppstå att det känns rätt i stunden. Men förmodligen har du då lyft axelremmarna så att de inte längre ligger an perfekt mot axlarna, de kanske rentav ”hänger” i luften ovan skuldrorna och lämnar en glipa stor nog att stoppa in ett litet liggunderlag i!! Detta kommer då att fresta på axlarna och bröstmuskulaturen onödigt mycket i fält.

Efter ett tag kommer du att bli så van vid din ryggsäck att du förmodligen kommer att göra eventuella småjusteringar utan att ens tänka på det.

Vandring med ryggsäck

Related Posts
  1. Köpguide: så väljer du rätt rullskidor Köpguide: så väljer du rätt rullskidor Att välja rätt modell av rullskidor kan kännas svårt då det finns många märken och olika material att välja bland. Det kanske viktigaste rådet inför ett rullskidköp är att undvika okända varumärken och för billiga modeller. När det gäller prisbild bö
  2. Köpguide: så väljer du rätt tält Köpguide: så väljer du rätt tält Här följer en guide för att ge en överblick över olika tälttyper. Notera att dessa argument väger olika tungt beroende på vilka krav du har. Ska du exempelvis ut i vinterlandskapet kanske du överväger ett självstagande tält, även om det är något
  3. Köpguide: så väljer du rätt liggunderlag Köpguide: så väljer du rätt liggunderlag Då du komprimerar sovsäckens fyllning mot marken med din kroppsvikt trycks sovsäckens loft ihop och sovsäcken kan inte erbjuda isolering mot marken. Därför kommer kroppsvärmen att ledas bort (kallas konduktion) om du inte har ett tillräckligt isolera
  4. Köpguide: så väljer du rätt sovsäck Sovsäcken är, tillsammans med liggunderlaget, viktig för hur god nattvilan blir. Kanske ska man använda den för resa i behagligt klimat för att sova i sovsalar eller hostels på backpackingresan, eller ska den göra tjänst för en lång och extrem v