Back To Top

Inpassning är avgörande

När det är dags att prova olika modeller är det viktigt att ta sig tid och inte förhasta sig. Liksom vid valet av kängor är det viktigt att göra ett grundligt arbete. Ryggsäcken skall ju de facto belasta och ha direktkontakt med din kropp - kanske med 20 kg i packningen! Det är viktigt att axelremmar och höftbälten känns komfortabla och ligger an på ett optimalt sätt mot kroppen. Kroppens form och proportioner varierar mellan olika individer och det kan vara lite knepigt att avgöra själv om en viss ryggsäck passar eller inte. Det är här sportfackhandeln skall hjälpa till. Större ryggsäckars axelremmar och höftbälten är ofta möjliga att justera och då är sakkunnig hjälp i butiken ovärderlig. En spegel (faktiskt) kan vara av god hjälp i denna process. Då kan du exempelvis se om axelremmarna ligger an med hela ytan mot skuldrorna på ett bra sätt och inte "står på högkant". Vi går inte här in på ryggsäckens olika detaljer som storlek, färg, antal fickor etc. Det är en fråga om tycke och smak även om vi givetvis kan ge goda råd om det också. Däremot - här kommer några tips för att komma igång vid utprovning av större ryggsäckar:

  1. Börja med att lossa på tampar och spännen på höftbälte, axelremmar och toppstramare innan ryggsäcken tas på.
  2. Kryp in i axelremmarna, utan att dra åt dessa i denna fas, spänn fast höftbältet och positionera det på höftkammen så att höftbenets övre kant hamnar någon centimeter under höftbältets övre kant. Då befinner sig största delen av höftbenet inbäddat innanför höftbältet om du gjort rätt.  Allt annat i inpassningen underordnas det faktum att höftbältet först positioneras korrekt.
  3. Axelremmarnas infästning i ryggstycket är ofta justerbara i höjdled. Utgå från att positionera dessa i ett läge så att nämnda infästning hamnar ca 5-10 cm under skuldrans högsta punkt med ryggsäcken på. Dra åt axelremmarna och förhoppningsvis kommer de nu att ligga an med hela ytan och välva sig snyggt över axlarna. De bör med denna inpassning även vara tillräckligt långa så att de inte slutar precis i armhålan – då kommer spännet i änden av axelremmen eventuellt att skava och irritera. Optimalt är att axelremmen är så lång att du får in en handsbredd mellan armhålan och det spänne som avslutar själva polstringen i axelremmen. (Se bild)
  4. Stäng bröstremmens spänne som håller in axelremmarna. Detta reglage kan positioneras och flyttas i höjdled. Se till att det sitter ca 2-4 cm under kanten av bröstbenet, och framför allt - spänn inte denna rem för hårt! En nätt touch gör ändå stor nytta. Om detta spänne sitter för lågt och dras åt för hårt kan man bädda för muskelkramp kring bröstet vilket är obehagligt.
  5. En annan checkpoint är att se om säckens bärsystem nu är lagom långt - om bärsystemet passar din rygglängd. Det är i högsta grad en fråga om proportioner. Toppstramarnas infästning i ryggsäcken skall hamna i en position ca 35-45 grader ovanför axelremmens högsta punkt ovanpå axlarna ( Se bild ). Toppstramarnas funktion är att tighta till och stabilisera ryggsäcken mot ryggen och att medge flexibilitet beroende på terrängen. Går du i brant uppförsbacke lutar du dig framåt och då kan det vara skönt att slacka något på dessa spännen för att minska trycket på axlarna. Tvärtom i brant nedförsbacke – då kan det kännas tryggt att dra åt tamparna för att få bästa viktkontroll utan något vinglande. Om du köper säcken för kort kommer du inte att kunna nyttja de fördelar som toppstramarna erbjuder enl exemplet ovan. 
  6. De spännen som finns på höftbältets yttersidor har en liknande funktion – drar man till dessa tampar dras ryggsäckens nedre del närmare kroppen för bästa balans och stabilitet. Och tvärtom – somliga upplever att de blir rörligare och följsammare om dessa spännen slackas något om du tar stora trappstegsliknande kliv vid gång i brant terräng. Detta är särskilt tydligt vid de konstruktioner vars höftbälten har en enpunktsupphängning mot ryggstycket. Går du på skidor och står inför en rejäl utförslöpa är det därför en bra idé att dra åt toppstramare och höftbältets sidostramare i syfte att optimera balansen.

Summa summarum: Lär dig att förstå ryggsäckens olika justeringsmöjligheter med dess olika spännen och remmar. Försök komma underfund med de olika funktionerna och effekten av en viss justering. Använd dig sedan av dessa möjligheter för att optimera din komfort vid vandringen. En annan terräng gör att du kan behöva ändra en tidigare inställning. Drar man för hårt i toppstramarnas remmar, samtidigt som axelremmarna är lite för löst spända, kan illusionen uppstå att det känns rätt i stunden. Men förmodligen har du då lyft axelremmarna så att de inte längre ligger an perfekt mot axlarna, de kanske rentav ”hänger” i luften ovan skuldrorna och lämnar en glipa stor nog att stoppa in ett litet liggunderlag i!! Detta kommer då att fresta på axlarna och bröstmuskulaturen onödigt mycket i fält. ( Jämför vad vi sa om att nyttja en spegel för att prova ut ryggsäcken ).

Efter ett tag kommer du att bli så van vid din ryggsäck att du förmodligen kommer att göra eventuella småjusteringar utan att ens tänka på det.

sample-bannersample-bannerBYTEN & RETURER
sample-bannersample-bannerKUNDTJÄNST
sample-bannersample-bannerFRI FRAKT
sample-bannersample-bannerPRESENTKORT